Virtaus ja pumput

MerivesiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koralliriuttojen eläimet ovat sopeutuneet elinalueittensa voimakkaisiin ja vaihteleviin virtauksiin, sekä aallokkoihin jotka voivat aika ajoin olla hyvinkin voimakkaita. Monet eläimet, mukaanlukien korallit, hyötyvät muuttuvasta virtauksesta monin tavoin ja ovat usein täysin riippuvaisia siitä. Koralleilla ei ole omasta takaa kykyä poistaa välittömästä ympäristöstään tuottamiaan kuona-aineita eikä kykyä hankkia ravintoa välittömän ympäristönsä ulkopuolelta. Tässä asiassa ne luottavat ympärillään virtaavaan veteen, joka huuhtoo korallien aineenvaihdunnan lopputuotteet pois eläimen lähiympäristöstä ja joka tuo ravintoa korallin ulottuville. Ilman virtaavaa vettä koralli tukehtuu omiin tuotoksiinsa, eikä kykene toimivaan aineenvaihduntaan. Korallien olemassaolo perustuu siis niiden ympärillä virtaavaan veteen ja akvaarioharrastajan tulee ottaa tämä huomioon suunnitellessaan akvaarionsa virtausta.

Virtauksen tehtävä riutta-akvaariossa on myös estää altaan eliöstön aineenvaihdunnan tuotoksena syntyvää detritusta kasaantumasta kivien väliin ja pinnoille. Tämän vuoksi virtauksen tulisi olla mahdollisimman vaihtelevaa ja kaaottista, jottei altaaseen jäisi suvantokohtia joihin detritus pääsisi kasaantumaan. Kertyvä detritus voi aiheuttaa ravinteiden jälleen vapautumista veteen ja tätä kautta ravinteiden aiheuttamia ongelmia, kuten lisääntynyttä levänkasvua.

Sisällysluettelo

Virtaustyypit riutta-akvaariossa

Eliöstön hyvinvoinnin takaamiseksi ja suvantokohtien välttämiseksi akvaariossa tulisi esiintyä mahdollisimman monipuolisesti erityyppisiä virtauksia.

Laminaarinen virtaus

Laminaarisen ja turbulenttisen virtauksen ero
Laminaarinen virtaus (viereisessä kuvassa (a)) on virtaustyyppi, jossa partikkelit, tässä tapauksessa vesimolekyylit, liikkuvat samansuuntaisissa kerroksissa. Kerrokset voivat liikkua eri nopeuksilla toisiinsa nähden, mutta niiden suunnan on oltava sama jotta virtaus olisi laminaarista. Jos virtausnopeus kasvaa liiaksi tai muuttuu äkillisesti, kerrokset sekoittuvat keskenään ja veden liike muuttuu turbulenttiseksi.

Tätä on helppoa havainnollistaa esimerkiksi kääntämällä vesihanaa auki niin, että vesi tulee hanasta hiljakseen hajoamattomasti ja tasaisesti. Jos vesi saa pudota tarpeeksi pitkän matkan, tietyssä kohtaa tasainen vesinoro alkaa hajoamaan ja virtaus muuttuu turbulenttiseksi. Akvaariossa tällainen virtaustyyppi toteutuu ainoastaan tilanteissa, joissa virtauksen tiellä ei ole esteitä ja joissa virtaus on riittävän hidasta pysyäkseen laminaarisena.

Turbulenttinen virtaus

Kuten edellä mainittiin, veden laminaarikerrosten sekoittuessa keskenään, virtaus muuttuu turbulenttiseksi. Akvaariossa eri pumppujen tuottamat virtaukset ja kivien, korallien sekä muiden sisustuselementtien luomat esteet aiheuttavat veden virtauksen rikkoutumista tai sekoittumista. Tämä taas aiheuttaa sen, että akvaariossa veden liike on pääosin turbulenttista virtausta. Turbulenttinen virtaus riutta-akvaariossa on pääasiassa toivottua, sillä se luo altaaseen "kaaottisia" virtauskuvioita ja edesauttaa veden liikkumista altaan jokaisessa pisteessä.

Aaltoliike

Edestakainen veden liikehdintä on koralliriutoilla hyvin tyypillistä ja se voi olla paikoittain todella voimakasta. Tällaisen liikkeen aikaansaaminen akvaariossa tuo etuja muihin virtaustyyppeihin nähden ja näistä tärkein lienee se, että aaltoliikkeessä koko altaan vesimassa liikkuu edestakaisin. Tämä taas johtaa siihen, että vesi liikkuu hyvin myös kivien välissä ja sellaisissa paikoissa mihin tavalliset kiertovesipumput eivät saa kunnollista virtausta aikaiseksi. Aaltoliike yhdistettynä hyvään vedenkiertoon tarjoaa loistavat edellytykset riutta-akvaarion korallien aineenvaihdunnalle ja detrituksen kertymisen ehkäisemiselle.

Virtauksen tuottaminen

Stream - pumput

Vedensiirtopumput (kiertovesipumput)

Aaltokone

Suljettu kierto

Lähteet

Henkilökohtaiset työkalut