Korallit

MerivesiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Meriakvaarioiden näyttävimpiä asukkaita ovat kalojen lisäksi siellä elävät korallit. Korallit eivät ole kasveja, kuten joskus virheellisesti luullaan, vaan ne ovat polttiaiseläimiä, joita löytyy väreiltään, rungoltaan, muodoltaan, kasvultaan ja jopa käyttäytymiseltään lukemattomia erilaisia lajeja. Monet korallit puolustavat elintilaansa aggressiivisesti. Toisen lajin yksilön ollessa liian lähellä, voivat ne kasvattaa polttiaislonkeroitansa, jotka ovat normaaleita pyyntilonkeroita pidempiä. Useiden korallilajien kudoksissa elää symbioottisia zooksantellileviä (Zooxanthellae), jotka tuottavat ravintoa korallille yhteyttämällä. Useat korallit myös pyydystävät vedestä planktonia pyyntilonkeroillaan. Korallien kudoksissa on monenlaisia pigmenttejä, jotka antavat niille niiden tyypilliset värit. Ruskeat sävyt syntyvät yleensä symbioottisista zooksantellilevistä, mutta on myös ruskeita väriaineita, joita kutsutaan skelotiineiksi. Ommokromit tuottavat keltaista, punaista tai ruskeaa. Karoteenin johdannaiset, joita korallit saavat ravinnostaan, tuottavat kirkasta punaista, oranssia ja kelta-oranssia. Porfyriinit ja biliinit tuottavat vihreää, ja pretiinit, puriinit sekä flaviinit tuottavat sinistä, keltaista ja punaista.

Sisällysluettelo

Taksonomia

Korallit kuuluvat polttiaiseläinten pääjaksoon Cnidaria, joka kattaa korallien lisäksi esimerkiksi vuokot ja meduusat. Tämä on hyvin suuri jakso ja sen taksonomia on kohtullisen hankalaa monien lajien keskenään yhteneväisen ulkonäön takia, eikä esimerkiksi kaikkia Acropora - suvun lajeja voida määrittää luotettavasti ilman kuolleen korallin kalkkirangan tutkimista. Korallit luokitellaan taksonomiassa seuraavalla tavalla:


Pääjakso Cnidaria
Luokka Hydrozoa Hydroidit
Luokka Scyphozoa Meduusat
Luokka Cubozoa
Luokka Anthozoa
Alaluokka Ceriantipatharia
Lahko Antipatharia
Lahko Ceriantharia Putkivuokot
Alaluokka Octocorallia Pehmytkorallit
Lahko Alcyonacea
Alalahko Protoalcyonaria Syvänmeren pehmytkorallit
Alalahko Stolonifera Tähtipolyypit
Alalahko Alcyoniina
Alalahko Scleraxonia
Alalahko Holaxonia
Lahko Helioporacea
Lahko Pennatulacea
Alaluokka Zoantharia
Lahko Actiniaria Merivuokot
Lahko Zoanthiniaria
Lahko Corallimorpharia Sienimäiset korallit
Lahko Scleractinia Kivikorallit


Nykyinen taksonomia määrittelee eläinlajit niiden evolutiivisten Taksonomit ja taksologit käyttävät korallien lajinmäärityksessä visuaalisen tarkastelun, kuten mikroskoopin lisäksi myös DNA - sekvenssien vertailua. Akvaarioharrastaja voi määritellä kohtalaisella varmuudella joitain yleisimpiä akvaariossa pidettäviä korallilajeja, kuten esimerkiksi Seriatopora hystrix, Montipora digitata tai Pavona cactus. Näiden lajien ulkonäkö erottuu silminnähden muista kivikorallilajeista, joten niiden lajinmääritykseen ei vaadita yleensä lähempää tarkastelua. Sen sijaan esimerkiksi sukujen Acropora ja Zoanthus lajinmääritys voi visuaalisesti olla erittäin haastavaa, sillä nämäkin suvut muiden korallien tapaan voivat olla hyvin erinäköisiä erilaisissa kasvuolosuhteissa.


Yleisimmät lahkot ja alaluokat, sekä niiden pitäminen akvaariossa

Kivikorallit, lahko Scleractinia

Kivikoralleista puhuttaessa lahkon korallit jaetaan usein akvaarioalan kirjallisuudessa kahteen pääluokkaan: SPS - korallit (Small Polyp Stony Coral) ja LPS - korallit (Large Polyp Stony Coral). Tämä luokittelu ei ole tieteellinen, eikä sille ole tarkkaa määritelmää. Se kuitenkin helpottaa harrastajan arkea ja auttaa esimerkiksi tunnistamattoman korallilajin kuvauksessa. SPS - koralleista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä koralleja, joiden polyypit ovat merkittävästi pienemmät kuin LPS - koralleilla ja yleisiä SPS - koralleja ovat esimerkiksi Acropora-, Pocillopora-, Seriatopora- ja Montipora - suvun korallit. LPS - koralleista yleisimpiä akvaarioissa pidettäviä ovat esimerkiksi suvun Galaxea, Favia ja Caulastrea lajit.

Pehmytkorallit, alaluokka Octocorallia

Polyyppikorallit, lahko Zoanthidea

Sienimäiset korallit, lahko Corallimorpharia

Lähteet

Henkilökohtaiset työkalut